Growing Uk´s vegetables in Zaraitzu?

During December, students of 5th and 6th of Primary have been working in a new task, the matter was to know if vegetables brought from diferent parts of United Kingdom could be properly grown in our vegetable garden, if they could be grown, maybe we could use this new resource as a key for having new alternatives in our villages.

Students, separated in groups made a wide investigation work, they used mainly internet and they looked for diferent varieties of diferent plants. In their investigation work they looked for seeds or plants and the results were presented in two ways:

A presentation
A simple report

Now to finish with this work, we will buy some seeds, and we will grow them in our vegetable garden, this place is going to be called, I+ D corner.

Abenduan, gure 5. eta 6 mailako ikasleek proiektu berri batean lanean ibili dira. Erronka zen ikertzea ea Erresuma Batuko haziak gure lurraldean behar den bezala funtzionatuko zute ala ez. Agian, baietz ikusiko bazen, hazi edo landare hauek baliogarriak izan daitezke gure Piriniona beste alternatiba bat sortzeko. 

Ikasleak, taldeka banatuak egin dute izugarrizko ikerketa lana, interneta erabiliz aztertu dituzte landare mota desberdinak. Emaitzak bi modutan aurkeztu dizkigute: 

Aurkezpen bat

Textu batean

Orain lan eder hau borobiltzeko, erosiko ditugu haziak, eta gure baratzean erein egingo dira, txoko hau I+D txokoa izendatuko dugu. 

 

 

How can we grow broad beans in our vegetable garden?

This was the task our students had to solve during their Christmas holidays, the way to learn this was the interview to elder people.

Nola erein behar diren babak ikasi behar zuten gure ikasleek gabonetako oporretan. Horretarako, elkarrizketatu behar zituzten adineko bizilagunak.

Como se deben sembrar las habas, un punto de investigación para el alumnado, el modo de hacer esta investigación fue durante las pasadas vacaciones de navidad, la entrevista a personas mayores fue el metodo elegido.

 

 

 

How do we have to grow garlics? / Nola erein baratxuriak..

This was the task our students have to solve during their Christmas holidays, the way to learn this was the interview to elder people.

Nola erein behar diren baratxuriak ikasi behar zuten gure ikasleek gabonetako oporretan. Horretarako, elkarrizketatu behar zituzten adineko bizilagunak.

Como se deben sembrar los ajos, un punto de investigación para el alumnado, el modo de hacer esta investigación fue durante las pasadas vacaciones de navidad, la entrevista a personas mayores fue el metodo elegido.

 

 

 

 

Here you have the reports our students have prepared:

GROUP 1

GROWING GARLICS

The garlics grown in February when the moon is decreasing and you collect them in summer.To grow garlics is better outside because the soil is better. .

Follow these steps:

-First you make a hole.

-Later you plant the glove with the root down.

-Later cover the clove with soil.

-And to finish you have to wait.

Baratxuriak

Baratxuriak otsailean landatzen dira ilargi hil beheran eta udan hartzen dira.Baratxuriak kanpoan landatzen dira lurra hobeagoa delako.

-Lehenengo lurrean zanga bat egin.

-Gero baratxuriaren ortza landatu punta goian izanda.

-Eta gero lurrarekin estali.

-Bukatzeko itxoin behar da.

 

GROUP 2

Garlics:

Garlics can be sown outside, because they resist the cold and the land is  better.

In Zaraitzu garlics are sown in January but in other regions they are sown in others months.

To grow garlics, first we take the garlics clove and we separate the garlics.

Thirth we sow the garlics when the moon is in decreasing.

To finish, garlics need horses poo, wáter and sun.

Baratxuriak :

Baratxuriak kanpoan landatu daitezke, hotza eusten dutelako eta kanpoko lurra ona delako.

Zaraitzun baratxuriak Urtarrileko ilbeheran landatzen dira baina beste herrialdetan beste hilabetetan landatzen dira.

Baratxuriak landatzeko, lehenengo baratxuriaren hortza hartzen dugu eta baratxuria zatitzen  dugu.

Bigarren ez dugu lurran zulorik egin behar, baratxuriaren beheko zatia behera landatu behar dugulako.

Hirugarren, baratxuriek zaldiaren zimaurra, ura eta eguzkia behar dute.