Baratzean ere bizikidetza astean..

IZIKIDETZAREN VII. ASTEA OTSAGABIKO IKASTETXEAN

Apirilaren 15, 16 eta 17an ospatu zen. Aurten etorkizun batean Zaraitzun bizitzeko aukerak eta beharren azterketa eta ibarreko komunitatearen elkarbizitza marraztea izan ziren jorratutako gaiak.

Ekintzak prestatu aurretik, eskolako Bizikidetza Batzordeak familiak eta irakaslegoa gehien kezkatzen duten gaiak ezagutzeko inkesta bat prestatu zuen. Horretaz gain, joan den ikasturtean egindako Bizikidetzaren Egoeraren Diagnositik ateratako ondorioei jarraiki, familien parte hartze aktiboa bultzatzeko ahalegina egin zen, aurtengo Bizikidetza Astea Guraso Elkartearekin batera prestatu zelarik.

Astelehenean, etorkizunerako ikuspegia lantzen hasi ziren. EUTSI taldeko erretiratuekin batera, HH eta LHko ikasleek lore landaketa berezi bat egin zuten eskolako baratzean. Lore bakoitzarekin batera, hurrengo urterako desio bana lurperatu zuen partaide bakoitzak. Desio horiek heldu den urtean irekiko dira. Landaketa egin ondoren, erretiratuek erakutsitako jolasetan aritu ziren denak. DBHko ikasleek Zahar Egoitzan aritu ziren loreak landatzen, bertako egoiliarrekin batera. Arratsaldean, Patxi Sanjuanen “De tropezones y trompazos. Comunicación y conflicto” izeneko hitzaldia egon zen Eskolako liburutegian.

Astearte goizean, DBH 3 eta 4. mailako ikasleek Emozio Tailerra egin zuten Maia Barberren eskutik. Eguerdian, ikasle eta irakasle guztiak elkartu ziren eskolako bizikidetzako “Praktika onak” entzuteko. Eskolan sortu diren arazo ezberdinen aurrean bilatu eta garatutako konponbideak azaldu zituzten ikasleek eta Bitartekari Taldeak dinamika prestatu zuen emanaldia borobiltzeko. Arratsaldean, LHko 5 eta 6. mailako ikasleek, DBHkoekin batera, Zaraitzuko bizitzari buruzko diagnosi bat egin zuten, hainbat ama eta aitaren laguntzarekin. Ibarrean bizitzearen aukerak eta gabeziak aztertu zituzten eta argi ikusi ahal izan zen balio handia ematen diotela bertan bizitzeari, askatasuna, natura eta harreman estu eta konfiantzazkoak izanda gehien errepikatu ziren ideiak.

Asteazkenean, Zaraitzun bizitzearen bizipoza grafikoki islatzea izan zuten helburu. Ikasle helduenek bideo muntai batzuk prestatu zituzten, aurretik bakoitzak bertan zoriontsu bizi den pertsona bati elkarrizketa bana eginik. Ikasle txikienek horma-irudiak prestatu zituzten aurretik ekarritako argazkiekin. Horma-irudi hauek eskolan barna daude erakusgai eta bideo muntaiak laster egonen dira ikusgai Eskolako webgunean.

Bukatzeko, bideo eta horma-irudien aurkezpena egin zuten ikasle, irakasle eta hainbat aita eta ama, denok elkarrekin.

VII. SEMANA DE LA CONVIVENCIA EN LA ESCUELA DE OTSAGABIA

Se celebró los días 15, 16 y 17 de abril. Este año, el análisis de oportunidades y necesidades de vivir en Salazar, con perspectiva de futuro, y la proyección de esa futura convivencia en comunidad fueron los temas trabajados..

Antes de preparar dicha semana, la Comisión de Convivencia de la escuela preparó un cuestionario para familias y profesorado con el fin de detectar los temas que más preocupan o interesan. Además, siguiendo las conclusiones derivadas del Diagnóstico de la Convivencia del Centro realizado el curso anterior, se hizo un esfuerzo para impulsar la participación activa de las familias, habiendo sido preparada esta Semana de la Convivencia junto con la Asociación de Madres y Padres.

El lunes, se comenzó a trabajar esa mirada de cara a futuro. El alumnado de Infantil y Primaria realizó, junto con las personas jubiladas del grupo EUTSI, una plantación de flores muy especial  en la huerta de la escuela. Con cada flor, cada participante enterró un deseo para el año que viene. Estos deseos se abrirán el año que viene. Tras realizar la plantación, jugaron a los juegos que enseñaros los y las jubiladas. El alumnado de ESO, plantó flores en la Residencia de Ancianos, de manera conjunta con las personas residentes en ella. Por la tarde, las familias tuvieron una charla a cargo de Patxo Sanjuan en la Biblioteca de la Escuela, bajo el título “De tropezones y trompazos. Comunicación y conflicto”.

El martes por la mañana, el alumnado de 3º y 4º de ESO realizó un Taller de Emociones, de la mano de Maia Barber. A mediodía, todo el alumnado y el profesorado se junto para escuchar las “Buenas Prácticas” de la Escuela en torno a la convivencia. Alumnos y alumnas explicaron cómo han trabajado y solucionado diferentes conflictos surgidos en el Centro y el Grupo de Mediación preparó una dinámica para dar fin a la sesión. Ppor la tarde, el alumnado de 5º y 6º de Primaria, junto con el de la ESO, realizó un diagnóstico sobre la vida en Salazar, con ayuda de varios padres y madres. Examinaron las oportunidades y carencias de vivir en el Valle y quedó clara la valoración positiva que hacen de vivir en dicho lugar, siendo libertad, naturaleza y relaciones cercanas y de confianza las ideas que más se repitieron.

El objetivo del miércoles fué plasmar graficamente la felicidad de vivir en Salazar. El alumnado más mayor preparó unos montajes de vídeo con las entrevistas que previamente habían hecho a diferentes personas que viven felices en el Valle. Las y los más pequeños, prepararon unos murales con las fotos que habían ido trayento a la Escuela anteriormente. Estos murales se pueden ver en diferentes lugares de la escuela y los vídeo montajes pronto estarán en la web de Escuela.

Para terminar, alumnado, profesorado y varias madres y padres se reunieron para hacer las presentaciones de estos trabajos.